(Ver)stand van zaken

Huishoudelijke mededelingen
Hopelijk beleeft u een succesvol en fortuinlijk 2019! Helaas hebben we nog geen tijd gehad om onze website bij te werken met de nieuwste informatie, voor vragen bel ons gerust even.
Ook in dit (boek)jaar staan wij weer voor u klaar. Voorkom dat u voor een dichte deur staat en kijk even goed naar onze nieuwe openingstijden.
 • Bent u particulier? Bekijk hier wat we nodig hebben van u om uw aangifte te verzorgen en wat de kosten zijn.
 • Bent u ondernemer? Breng uw boekhouding van 2018 naar ons kantoor.

Ook goed om te weten...

 • Belastingdienst gaat meer controleren!

  Vanaf 2014 stelt het kabinet Rutte II jaarlijks 157 miljoen euro extra ter beschikking voor belastingcontrole. Hiermee hoopt de Belastingdienst jaarlijks 623 miljoen euro extra te kunnen vangen. Deze extra controles worden vooral uitgevoerd op particuliere belastingplichtigen, dus uw aangifte zal niet langer ongezien worden vastgesteld. Daarnaast gaat de Belastingdienst extra controleren bij kleine ondernemingen.

 • Schenken, leuker dan nalaten

  'Liever met een warme hand, dan met een koude,' is een veelgehoorde uitspraak. En áls u optimaal gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting, is het nog veel voordeliger om uw kroost wat te schenken, dan dat ze moet wachten op de erfenis.
  Een voorbeeld: u schenkt uw drie kinderen de komende 10 jaar ieder jaar 10.000 euro*
  Bij schenking:
  Verkrijging 3x10.000 euro 30.000 euro
  Vrijgesteld 3x5.030 euro 15.090 euro
  Belast 14.910
  Belasting 10% 1.491 euro
  Belasting over 10 jaar 14.910 euro
  Bij vererving:
  Nalatenschap 3x100.000 euro 300.000 euro
  Vrijgesteld 3x19.114 euro 57.342 euro
  Belast 242.658 euro
  Belasting 10% 24.266 euro
  Verschil 24.266-14.910 euro 9.356 euro

  *We gaan ervan uit dat alle belastingtarieven en vrijstellingsbedragen gelijk blijven

 • Zonnepanelen aanschaffen

  Energie wordt steeds duurder, daarom bieden zonnepanelen voor veel ondernemers een uitkomst. Als u kiest voor zonnepanelen en de opgewekte energie wordt niet voor meer dan 90% voor privégebruik benut, dan kunt u de panelen als investering opnemen in uw boekhouding. Als u btw-plichtig bent, krijgt u de btw terug en u profiteert van investeringsaftrek. Daarnaast mag u de panelen over vijf jaar afschrijven ten laste van uw ondernemingsresultaat.

 • Publicatieplicht van balans voor stichtingen op komst

  Stichtingen krijgen er een nieuwe plicht bij: er is een wetswijziging op komst die bepaalt dat het bestuur van een stichting de balans en de staat van baten en lasten, openbaar moet maken via het Handelsregister. Deze verplichting zou ingaan per 1 juli 2013. Deze wetswijziging geldt niet voor verenigingen.

 • Giftenaftrek zakelijk en privé

  Giften zijn aftrekbaar van de belasting: als particulier vallen uw giften onder de giftenaftrek en als ondernemer kan uw gift aftrekbaar zijn als zakelijke kostenpost.

  Particulier - als u als particulier een gift doet aan een goed doel, dan is deze aftrekbaar. Er geldt wel een drempel van 1% van uw inkomen, alles wat u meer schenkt, is aftrekbaar tot 10% van uw inkomen. Dat is de bovengrens. Lees meer over particuliere giften

  Zakelijk - als u als ondernemer een gift doet, is er geen drempel. U kunt dus 100% aftrekken. Wel moet er een aantoonbaar zakelijk belang zijn bij de gift, bijvoorbeeld reclame, sponsoring of als u nauwelijks om de gift heen kunt. Lees meer over dit onderwerp.

 • Overdrachtsbelasting verlaagd naar 2%

  Ook ná 1 juli blijft het tarief van de overdrachtsbelasting 2%. Het percentage wordt hiermee structureel verlaagd voor mensen die een huis (aan)kopen.

 • Lenteakkoord vs reiskosten

  Onderdeel van de bezuinigingen die zijn afgesproken door de Kunduz-coalitie, is het afschaffen van belastingvrije reiskosten: 19 eurocent per kilometer. Volgens uitgelekte plannen blijkt dat het gaat om de reiskosten woon-werkverkeer, dus niet om vergoedingen voor zakelijke reiskosten. Deze plannen moeten nog worden doorgerekend, dus er kan nog een en ander veranderen. Toch is het goed om alvast maatregelen te nemen. Zo kunt u voortaan alleen brutoreiskostenvergoedingen afspreken met uw werknemers en geen nettovergoedingen. Als de reiskosten in de toekomst (deels) niet meer belastingvrij zijn, dan stijgen uw lasten niet automatisch. Wel houdt uw werknemer dan minder over aan de vergoeding.

 • Bijtelling auto

  Werknemers met een auto van de zaak of leaseauto, betalen een bijtelling, ténzij ze maximaal 500 kilometer per jaar privé rijden. Dit moet dan wel aangetoond kunnen worden. De bijtelling wordt berekend op basis van een percentage van de catalogusprijs (de Nederlandse adviesprijs) en de uitstoot.
  Hierbij de percentages op basis van de nieuwe wetgeving:
  Alle brandstoffen m.u.v. diesel Uitstoot in gr/km
  0% bijtelling <51
  14% bijtelling 51-102
  20% bijtelling 103-132
  25% bijtelling >132
  Diesel
  14% bijtelling <92
  20% bijtelling 92-114
  25% bijtelling >114